Izjava o privatnosti

Izjava o privatnosti

Sajt Ozon d.o.o. za svoje funkcionisanje koristi izuzetno mali set informacija o svojim posjetiocima poštujući njihovu privatnost. Na ovoj stranici možete se u potpunosti upoznati sa podacima koje sajt Ozon d.o.o. može imati o vama i načinom njihove upotrebe koja se tiču vaše privatnosti.

Kolačići (cookies)

Kolačić je mali komad teksta koji međusobno razmjenjuju vaš veb pregledač (browser) i sajt koji posjećujete, poput ceduljica na kojima je zapisano nešto što može biti od koristi sledeći put kada posjetite sajt.

Sigma Ozon d.o.o. koriste kolačiće kao fudamentalnu web tehnologiju za nesmetano funkcionisanje sajta, pamćenje korisničkih podešavanja, ograničavanje broja popup reklama i slično. Korišćenje kolačića uvijek možete onemogućiti u vašem veb pregledaču ali to može dovesti do lošeg korisničkog iskustva prilikom posjete sajta jer Ozon d.o.o. neće imati načina da zapamte vaša korisnička podešavanja.

Korišćenjem sajta automatski prihvatate i korišćenje kolačića od strane sajta Ozon d.o.o.

Kolačići trećih strana

Sigma Ozon d.o.o. je kompleksan web sajt koji za svoj rad koristi i servise drugih kompanija radi nesmetanog funkcionisanja. Servisi trećih strana takođe mogu koristiti kolačiće u tehničkoj implementaciji za pravilno funkcionisanje svojih servisa koje Ozon d.o.o. koristi a onemogućivanje kolačića može dovesti do lošeg korisničkog iskustva.

Mjerenje statistike posjećenosti

Kolačići trećih strana koriste se radi praćenja brojne statistike posjećenosti sajta Ozon d.o.o.

Prikupljeni podaci su anonimizirani i ni na koji način nisu individualno vezani za korisnika već se obrađuju kao grupni podaci (ukupan broj posjeta, ukupan broj otvorenih strana u određenom periodu i sl.)

Za zemlje iz EEA (European Economic Area) Ozon d.o.o. koristi sledeće servise za mjerenje posećenosti:
Google Analytics

Korisnička podešavanja

Ozon d.o.o. pamte pojedina korisnička podešavanja kako bi prikaz sajta prilagodili vašim potrebama.

Email adrese

U slučaju da ste se registrovali kao korisnik, Ozon d.o.o. u svojoj bazi posjeduje vašu email adresu koja se koristi radi identifikacije korisnika prilikom logovanja. Ozon d.o.o. neće na svojim stranicama objavljivati email adrese svojih korisnika niti će ustupati email adrese korisnika trećim licima ni pod kojim uslovima.

Ozon d.o.o. neće koristiti email adrese korisnika za slanje reklamnih sadržaja.